Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009) t.3

Podręczniki akademickie

Informacje

drewniana skrzynia na kwiaty

Celem przedkładanego Czytelnikowi tomu jest ukazanie wybranych obszarów pracy socjalnej warunkowanych dynamiką zmian #8211; głównie demogra?cznych drewniana skrzynia na kwiaty i społeczno-gospodarczych #8211; występujących we współczesnym społeczeństwie. Punktem wyjścia uczyniono tu proces przygotowania do zawodu...

Cena: 43,50
Dostępność: dostępny od ręki