Instrukcja postępowania z materiałami szkodliwymi i niebezpiecznymi przy pracach czyszczących i dezynfekcyjnych (e-book)

E-książki

Informacje

Zgodnie z #167; 41 ust. 1 rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje...

Cena: 29,52 31,36 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie