Klucze do kultury 3 Język polski Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego

Podręczniki

Informacje

Podręcznik do kształcenia literacko-kulturowego:* reprezentuje nowatorską koncepcję dydaktyczną - uwzględnia fakt, że uczeń żyje w świecie ikonicznym* ukazuje ciągłość tradycji i wielokulturowość współczesnego świata* zawiera duży wybór tekstów literackich i nieliterackich*...

Cena: 41,31
Dostępność: dostępny do tygodnia