Poeta w labiryncie historii

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

U źródeł mojej książki o Jerzym Ficowskim tkwił pewien odruch przekory i poczucie niedocenienia istotnego składnika poezji tego autora, który nazwałbym narracją historyczną. Ale sprawa jest znacznie szersza, historia obecna jest u Ficowskiego także w doświadczeniu pozapoetyckim. Od...

Cena: 44,66
Dostępność: dostępny od ręki