Rynek istota geneza

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

kurs wypełniania kwasem hialuronowym

Książka przedstawia problematykę historii rynku oraz roli państwa w gospodarce. Opisuje także istotę pojęcia rynku oraz znaczenia mechanizmu kurs wypełniania kwasem hialuronowym rynkowego opartego na zależnościach między popytem, podażą i ceną wyrażoną w pieniądzu, któremu także poświęcono nieco uwagi.

Cena: 13,65
Dostępność: dostępny od ręki