Rynek istota geneza

Książki naukowe i popularnonaukowe

Książka przedstawia problematykę historii rynku oraz roli państwa w gospodarce. Opisuje także istotę pojęcia rynku oraz znaczenia mechanizmu http://bhp-spec.pl/ rynkowego opartego na zależnościach między popytem, podażą i ceną wyrażoną w pieniądzu, któremu także poświęcono nieco uwagi.

Teatr odtrąconych poetów, Powietrzny wymiar działań bojowych w Libii (2011), Notes A5 Lanybook Idea Factory w kratkę czarny, Sekretnik, Gazeta Wyborcza - Białystok 185/2016, Pisaki spieralne 12 kol. TO-591, Wielka księga przedszkolaka, Kalkulator Milan 12 pozycyjny, czerwony, Gazeta Wyborcza - Kielce 160/2013, Gazeta Wyborcza - Toruń 135/2009, Samo dzielny. Lepiej wie, List Otwarty Do Leona Bilińskiego, Angielski Intensywny kurs Profesor Henry, Pomiędzy tożsamością a obrazem, Masaż Sportowy DVD - Ryszard Pawelec, Wojciech Laber, Pluszowy słoń w pudełku Les Zazous, IQ Gram w liczenie, Naklejki tłoczone szczeniaki, Podróżą przez życie, Grzechotka Gąsieniczka
Podstrony