Słowianie Zachodni: dzieje, obyczaje, wierzenia. Tom czwarty, część trzecia: Dzieje Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej aż do wynarodowienia Słowian zaodrzańskich. Słowianie na wschód o Łaby i Soławy. Obodryty i Lutycy północno-wschodni.

E-książki

Informacje

Tom czwarty, część trzecia dzieła \"Słowianie Zachodni\" omawia następujące tematy:Słowianie na wschód od Łaby i Soławy. Obodryty:1. Zarząd i władza księcia saskiego.2. Ustanowienie hierarchii kościelnej:a) Hardy stosunek Henryka Lwa do biskupów. Nieporozumienia między arcybiskupami...

Cena: 11,05 13,94 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie